ជាងភ្លើង(ម្ដុំផ្សាដីហុយ)

Company

ASEAN JOBS COMMUNITY ORGANIZATION ( ASEAN JOBS )

  

type

Non-goverment Organization

Industry

NGO/Charity/Social Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

1

Function

Others

Hiring

5

Industry

Others

Salary

$200-$500

Qualification

Bachelor Degree

Sex

Male

Language

English--
Good   

Age

18 ~ 40

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Aug-27-2016

Closing Date

Sep-26-2016
 
  - ត្រូវមានថ្នាក់បញ្ចប់បរិញ្ញបត្រផ្នែកអគ្គិសនី ឆ្នាំទី១​ទី២ក៏បាន
- ត្រូវមានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងភ្លើង រយៈពេល5ឆ្នាំឡើង
- ត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់លើការងារ នឹង ម៉ោងការងារ
- ប្រាក់បៀវត្សរ៍ចាប់ពី200$ to 300$ ឡើងទៅ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

Vaing Ly Sophanna

Phone

096 / 076 909 8909 & 096 / 076 8089 808

Email

[email protected]

Website

http://www.aseanjobscommunityorganization.com.kh

Address

#01B, St.371( Sola ), Sangkat Stoeung Meanchey, Khan Meanchey, Phnom Penh, Cambodia. In front of Bayon TV station.