ស្តាប់នាយពែកមី លក់ថ្នាំស្រែង និយាយហូដូចទឹក(មានវីដេអូ)

តារាកំប្លែង នាយពែកមី ជាតារកំប្លែងសម័យចុងក្រោយ នៃសម័យសច្ចុប្បន្ន នេះ។ ក្រុមកំប្លែងនាយពែកមីត្រូវបានគេស្គាល់ និង សើរសរពីថ្មីមាត់ពូកែវូហាស័ព្ទ ជាពិសេស នាយពែកមីប៉ះជាមួយអ្នកនាងខ្ញុងតែម្តង។ 

ស្តាប់នាយពែកមី លក់ថ្នាំស្រែង និយាយហូដូចទឹក(មានវីដេអូ)

បើបានពីនាកនេះប៉ះគ្នា ធានាថា ប្រយិយមិត្តអ្នកទស្សនាអង្គុយចាំតែសើចរហូតដល់ស្ងួតធ្មេញជាមិនខានទេ ។ ពេលនេះយើងខ្ញុំសូមរំលឹករឿអកំប្លែងរបស់នាយពែកមីមួយរឿងកាលពីនាយពែកមីចេញសម្តែងដំបូងមកម្លេះបើគិតទៅ រឿអនេះមានរយៈពេលបីឆ្នាំមកហើយ៕

ប្រភព៖សើចជ្រួញមុខ

 


Related Posts