សិស្ស​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ជាប់​និទ្ទេស​A ចំនួន ៣០​នាក់ នឹង​ទទួលបាន​រង្វាន់​ម៉ូតូ​ពី​តំណាងរាស្ត្រ​ព្រៃវែង​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-11-2016, 10:30 pm         703

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132សិស្ស​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ជាប់​និទ្ទេស​A ចំនួន ៣០​នាក់ នឹង​ទទួលបាន​រង្វាន់​ម៉ូតូ​ពី​តំណាងរាស្ត្រ​ព្រៃវែង​រូបភាព៖ facebook Sar Sokha

សិស្ស​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ជាប់​និទ្ទេស​A ចំនួន ៣០​នាក់ នឹង​ទទួលបាន​រង្វាន់​ម៉ូតូ​ពី​តំណាងរាស្ត្រ​ព្រៃវែង​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-11-2016,  10:30 pm         703

សិស្ស​ប្រឡង​បាក់​ឌុប​ជាប់​និទ្ទេស​A ចំនួន ៣០​នាក់ នឹង​ទទួលបាន​រង្វាន់​ម៉ូតូ​ពី​តំណាងរាស្ត្រ​ព្រៃវែង​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-11-2016,  10:30 pm         703