១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​

ថ្ងៃ​ចូល​រៀន​ដំបូង ក៏​ដូច​ជា​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ជា​​វេលា​ពិសេស​មួយ​ក្នុង​ឆាក​ជីវិត​​​​​របស់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​ ព្រោះ​ជា​អនុស្សាវរីយ៍​មិន​អាច​បំភ្លេច​បាន។

 

១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​

 

ដើម្បី​​​ជា​​ការ​​​បង្ហាញ​នូវ​ទិដ្ឋភាព​​ទាំង​នោះ​ដល់​​សាធារណជន​​ សារព័ត៌មាន​​បរទេស​មួយ​បាន​ប្រមូល​ផ្ដុំ​រូប​​ថត​របស់​​សិស្ស​​ និស្សិត​មួយ​​ចំនួន​​​ នៅ​​​ថ្ងៃ​​ពិសេស​​នៃ​ការ​សិក្សា​របស់​ពួក​គេ។ ទស្សនា​រូប​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​
  ១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​
  ១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​
  ១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​
  ១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​
  ១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​
  ១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​
  ១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​
  ១០​សន្លឹក​​​​​​​​នៃ​រូប​​ថ្ងៃ​ទៅ​រៀន​ដំបូង​ ធៀប​​នឹង​​​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​

 
ចុចអាន៖  ៦សន្លឹក បង្ហាញ​ពី​ចម្ការ​ផ្កា​ឈូករ័ត្ន​​​រីក​ស្គុះស្គាយ​ទាំង​​​ព្រឹក​ព្រលឹម

 

ប្រែ​សម្រួល៖ មាន​ រតនា
ប្រភព៖boredpanda​​​​​​​