​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករជម្រើស​ជាតិ​ ទៅ​ហាត់​នៅ​សិង្ហបុរី ​ត្រៀម AFF Suzuki Cup

សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​កម្ពុជា ​បាន​បញ្ចេញ​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករ​ ដើម្បី​ត្រៀម​ចូលរួម​ហ្វឹកហាត់​នៅ​ប្រទេស​សិង្ហបុរី ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២១​ដល់​៣០​ខែ​កញ្ញា​ឆ្នាំ​២០១៦​ខាង​មុខ​នេះ​ហើយ។ ដោយ​ការ​ទៅ​ហាត់​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស​នេះ ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​ចូល​រួម​ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ពាន​រង្វាន់ អាស៊ាន​ AFF Suzuki Cup 2016 ​វគ្គ​ជម្រុះ​ដំបូង។

 

​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករជម្រើស​ជាតិ​ ទៅ​ហាត់​នៅ​សិង្ហបុរី ​ត្រៀម AFF Suzuki Cup

 

​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករជម្រើស​ជាតិ​ ទៅ​ហាត់​នៅ​សិង្ហបុរី ​ត្រៀម AFF Suzuki Cup

អត្ថបទ៖ មុន្នី រម្យ