ធា គីមហេង ដែលមាន​ពិន្ទុ IELTS ៧.៥ ប្រាប់​គន្លឹះ​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       September-12-2016, 9:00 am         757

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ធា គីមហេង ដែលមាន​ពិន្ទុ IELTS ៧.៥ ប្រាប់​គន្លឹះ​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​

ធា គីមហេង ដែលមាន​ពិន្ទុ IELTS ៧.៥ ប្រាប់​គន្លឹះ​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ និពន្ធដោយ : រ៉ឹម ភារី       September-12-2016,  9:00 am         757