ក្រសួង​វប្បធម៌ ដាក់​វិធានការណ៍​តឹង​ពង្រឹង​ផលិតផល​ភាពយន្ត

ក្រសួង​វប្បធម៌ និង​វិចិត្រសិល្បៈ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​នេះ តាម​នាយកដ្ឋានភាពយន្ត និង​ផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌​បាន​ចេញ​សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​មួយ​សំដៅ​ទៅ​ផលិតករ​ភាពយន្ត​ក្នុង​ស្រុក​ទាំងអស់​ចំពោះ​ការ​ពង្រឹក​គុណភាព​ការ​ផលិត​របស់​ខ្លួន។

 

សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹង​នេះ គឺ​អនុលោម​តាមប្រធាន​បទ​នៃ​សិក្ខា​សាលា​​កាល​ភាពយន្ត​កាល​ពី​ចុង​ឆ្នាំ ២០១៥ “ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​ប្រកួត​ប្រជែង”។ សេចក្ដី​ជូន​ដំណឹងដដែល គឺ​បង្គាប់​​ឲ្យ​អ្នក​និពន្ធ រួម​ផលិតផល​ភាពយន្ត​ផង ត្រូវ​គប្បី​ គោរ​ព​តាម​លក្ខខណ្ឌ​៣​ចំណុច​ ទើប​អាច​បន្ត​ការងាររបស់​ខ្លួន​ក្នុង​សិល្បៈ​ភាពយន្ត និង​​​​ចរាចរណ៍​ផលិតភាពយន្ត​របស់​ខ្លួន​បាន៕

 

ក្រសួង​វប្បធម៌ ដាក់​វិធានការណ៍​តឹង​ពង្រឹង​ផលិតផល​ភាពយន្ត