ត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីភ្លាម វ៉ាន់ នីឡា ត្អូញត្អែររឿងឆាកជីវិតភ្លែត!

6 Videos


តារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេង កញ្ញា វ៉ាន់ នីឡា ដែលទើបតែប្រឡប់មកពីលំហែកាយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញក្នុងពេលថ្មីៗ បានត្អូញត្អែរពីឆាកជីវិតរបស់ខ្លួនថា អ្វីដែលយើងចង់ធ្វើ ឬ ក៏អ្វីដែលយើងចង់បាន មិនមែនមានន័យថា យើងត្រូវធ្វើ ឬក៏ត្រូវតែបានវាគ្រប់រឿងនោះទេ ត្រូវចេះគិតគូរឱ្យបានវែងឆ្ងាយ ។

ត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីភ្លាម វ៉ាន់ នីឡា ត្អូញត្អែររឿងឆាកជីវិតភ្លែត!

សារមួយឃ្លាក្នុងចំណោមសារទាំងមូលដែលតារាស្រីរាងតូចច្រឡឹងរូបនេះ បានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុករបស់ខ្លួនថា “ពេលខ្លះអ្វីដែលយើងចង់ មិនមែនបានន័យថាវាចាំបាច់ត្រូវតែធ្វើយើងអាចព្យាយាមកាត់ចិត្តឈប់គិតពីវាបន្តិចបើសិនជាមិនមែនជារបស់ដែលចាំបាច់”

ត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីភ្លាម វ៉ាន់ នីឡា ត្អូញត្អែររឿងឆាកជីវិតភ្លែត!

នៅក្នុងសារតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្ម ភ្លេងរីខត រូបនេះ ចង់មានន័យថា ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗ គឺមិនដូចគ្នាទេ ត្រូវធ្វើអ្វីឱ្យស្របតាមសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនឯង កុំឃើញគេមានលុយ គេឡូយឆាយ គេប្រើរបស់ប្រេនប្រេន ខំប្រឹងធ្វើតាមគេ ទាំងដែលសមត្ថភាពខ្លួនមិនដល់ ៕ BeBe

ត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីភ្លាម វ៉ាន់ នីឡា ត្អូញត្អែររឿងឆាកជីវិតភ្លែត!ត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីភ្លាម វ៉ាន់ នីឡា ត្អូញត្អែររឿងឆាកជីវិតភ្លែត!ត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីភ្លាម វ៉ាន់ នីឡា ត្អូញត្អែររឿងឆាកជីវិតភ្លែត!ត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីភ្លាម វ៉ាន់ នីឡា ត្អូញត្អែររឿងឆាកជីវិតភ្លែត!ត្រឡប់ពីអូស្ត្រាលីភ្លាម វ៉ាន់ នីឡា ត្អូញត្អែររឿងឆាកជីវិតភ្លែត!