កូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗ

6 Videos


ពិតជាសុំសសើរតារាសម្តែងស្រីក្នុងរឿង «មិត្តសម្លាញ់ មិត្តឫស្យា» (Peun Ruk Peun Rissaya) អ្នកនាង លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ (Lydia Sarunrat) ដែលកន្លងមកនេះ ទស្សនិកជនទទួលស្គាល់ថា នាងជាតារាស្រីដែលចូលចិត្តបង្អួតភាពសិចស៊ី មិនថាពេលកំពុងពរពោះ ក៏នាងថតកម្រងរូបថតសិចស៊ីបែបស្ត្រីមានភគ៌ដែរ។

កូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗ
ពេលនេះកូនប្រុសរបស់នាងមានអាយុទើបតែ ១ខែជាងប៉ុណ្ណោះ តែសម្រស់ និង ភាពសិចស៊ីរបស់ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ បានវិលមកជារាងស្វែលស្រឡូនស្អាតគួរជាទីទាក់ភ្នែកខ្លាំងណាស់ អាចនិយាយបានថា ក្រមុំៗខ្លះៗមិនមានរាងស្អាតស្រឡូនដូចនាងឡើយ។

កូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗ

កូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗ
គួរបញ្ជាក់ផងដែរថា នេះជាលើកទីមួយដែលនាង និង ក្រុមគ្រួសារនាំគ្នាមកសម្រាកលំហែកាយនៅសមុទ្រ បន្ទាប់ពីសម្រាលកូនប្រុស។ បរិយាកាសសមុទ្រអំណោយផលដល់ម្លឹង លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ក៏មិនភ្លេចស្លៀកឈុតប៊ីគីនីធ្វើឱ្យសម្រស់របស់នាង ក៏តែមានភាពទាក់ទាញ និង សិចស៊ី៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

កូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗកូនទើបអាយុ១ខែ លីឌា សារ៉ាន់រ៉ាត់ ប្រញាប់បង្អួតរាងសិចស៊ីបំបាក់ក្រមុំៗ