ក្រសួង​ប្រកាស​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​បង្កើន​​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ខ្ពស់​ ខណៈ​​នឹង​មាន​​ភ្ញៀង​​ធ្លាក់​២៤​ម៉ោង​ជាប់​ៗ​គ្នា

ក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមនៅថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញានេះ បានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់រហូតថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ខាងមុខនេះ ពីព្រោះថាកម្ពុជានឹងមានភ្ញៀវធ្លាក់២៤ម៉ោងជាប់ៗដោយសាររងឥទ្ធិពលសម្ពាធទាបដែលបានអូសកាត់អាងទន្លេមេគង្គនិងវិសម្ពាធដែលកំពុងស្ថិតក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង។

ក្រសួង​ប្រកាស​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​បង្កើន​​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ខ្ពស់​ ខណៈ​​នឹង​មាន​​ភ្ញៀង​​ធ្លាក់​២៤​ម៉ោង​ជាប់​ៗ​គ្នា
ក្នុងសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងបានបញ្ជាក់ថា វិសម្ពាធនេះនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់អាចលើស២៤ម៉ោងជាប់ៗគ្នា ជាពិសេសនៅតំបន់ខ្ពង់រាប ហើយនៅវិញលើផ្ទៃសមុទ្រវិញនឹងមានសភាពអួអាបខ្លាំង អមជាមួយកម្ពស់រលកទឹកសមុទ្រខ្ពស់៕
ក្រសួង​ប្រកាស​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​បង្កើន​​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ខ្ពស់​ ខណៈ​​នឹង​មាន​​ភ្ញៀង​​ធ្លាក់​២៤​ម៉ោង​ជាប់​ៗ​គ្នា ក្រសួង​ប្រកាស​ឲ្យ​ពលរដ្ឋ​បង្កើន​​ការ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​​ខ្ពស់​ ខណៈ​​នឹង​មាន​​ភ្ញៀង​​ធ្លាក់​២៤​ម៉ោង​ជាប់​ៗ​គ្នា
ប្រភព ៖ kqube