យុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាស

6 Videos


ពិធីការិនីដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា អ្នកនាង យុគ ចិន្ដា បានធ្វើការលើកឡើងថា នាងពិតជាស្រឡាញ់ការងារជាអ្នកសម្ដែងខ្លាំងណាស់ តែនាងគ្មានឱកាសក្នុងការថតខ្សែភាពយន្ត ក៏ដូចជាខារ៉ាអូខេផ្សេងៗទាល់តែសោះ ។

យុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាស

តារាស្រីដែលពោរពេញដោយវោហារស័ព្ទរូបនេះ ក៏បានលើកឡើងពីមូលហេតុទាក់ទងនឹងរឿងមួយនេះផងដែរថា “ដោយសារនាងគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលការងារនេះ ព្រោះការងារជាអ្នកសម្ដែង ត្រូវការទាមទារពេលវេលាជាច្រើនក្នុងការថត”

យុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាស

មួយវិញទៀត តារាស្រីដែលកំពុងជោគជ័យក្នុងវិស័យជាពិធីការិនីរូបនេះ ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមពីមូលហេតុមួយទៀតផងដែរថា “ដោយសារការងារជាអ្នកសម្ដែងត្រូវស៊ូទ្រាំលំបាកជាច្រើន តែនាងមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការងារនេះបាន ទើបនាងគ្មានឱកាសដើម្បីធ្វើការងារមួយនេះ”BeBe

យុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាសយុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាសយុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាសយុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាសយុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាសយុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាសយុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាសយុគ ចិន្តា ចង់ធ្វើជាអ្នកសម្តែង តែគ្មានឱកាស