វីដេអូ Highlights U19 ​កម្ពុជា បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង អូស្ត្រាលី

ក្រុម​គោ​ព្រៃ​ជំទង់​កម្ពុជា ​បាន​បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង​ក្រុម​យុវជន​ក្រោម​១៩​ឆ្នាំ​របស់​អូស្ត្រាលី​ក្នុង​លទ្ធផល 2-0 ​នៃ​ពាន​រង្វាន់ AFF U19 Championship 2016 ​នៅ​ប្រទេស​វៀតណាម។

 

វីដេអូ Highlights U19 ​កម្ពុជា បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង អូស្ត្រាលី

 

វីដេអូ Highlights U19 ​កម្ពុជា បរាជ័យ​ក្រោម​ថ្វី​ជើង អូស្ត្រាលី

U-19 អូស្រា្តលី (រូប​ថត៖ Super Skor)

 

ខាង​ក្រោម​ជា​វីដេអូ Highlights ​នៃ​ការ​ប្រកួត​វាង​​ក្រុម​ទាំង​ពីរ​