ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់

6 Videos


រូបថតជាច្រើនសន្លឹកខាងក្រោមនេះ ត្រូវបានបង្ហោះចូលប្រព័ន្ធ Instagram ដោយម្តាយមួយរូបដែលជាជាងថតរូបស្គាល់ឈ្មោះ Laura Izumikawa រស់នៅក្នុងទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ California ។

រូបថតនេះបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីបណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេត រហូតនាង Laura ចង់លុបគណនីដែលមានអ្នកតាមដានជិត ៣ សែននាក់ចោល ព្រោះតែមានការទាក់ទាញខ្លាំងពេក តែក្រោយពីបានស្តាប់ដំបូន្មានពីម្តាយបង្កើត និង បណ្តាអ្នកលេងអ៊ីនធឺរណេតមួយចំនួន នាងក៏សម្រេចចិត្តធ្វើវាបន្តទៀត ។

ចង់ដឹងថា រូបថតកូនស្រីនាងគួរឲ្យស្រឡាញ់យ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់ម្តាយតែងខ្លួនកូនបែបប្លែកៗ ពិតជាឃ្យូដណាស់