លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន

លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន

នាឆ្នាំ 2016 យើងបានសង្កេតឃើញថា Samsung បានដាក់ឆ្នាំទៅលើ Galaxy ត្រកូល A មានដូចជា A (2015) និង A (2016) ហើយត្រកូល A 16 ត្រូវគេចាប់អារម្មណ៍ច្រើន។ រយៈពេលដ៏ខ្លីនេះ Samsung ក៏ត្រៀមដាក់បង្ហាញស្មាតហ្វូន A 8 (2016) ថែមទៀតផង ដោយក្រុមហ៊ុន Samsung ធ្វើការកែប្រែរូបរាងឲ្យកាន់តែមានភាពលេចធ្លោ និងកាន់តែស្រស់ស្អាតមួយកម្រិតទៀត។

លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន
លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន
លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន
លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន

Samsung Galaxy A8 (2016)

លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន

លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន
លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន
លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
លេចធ្លាយ Galaxy A8 2016 ត្រៀមដាក់បង្ហាញខ្លួន

ចុះថ្ងៃទី 13 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 11:00 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ