ពិតជាអស្ចារ្យ! ChendaDoriក្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះស្រីរបស់កម្ពុជា

6 Videos


តើអ្នកស្គាល់ ChendaDori ដែរឬទេ? នាង ទើបតែក្លាយខ្លួនជាអ្នកបើកយន្តហោះស្រីរបស់កម្ពុជាក្នុងពេលថ្មីៗនេះ។ នេះបើយោងតាមរយៈទំព័រហ្វេសប៊ុក សង្គមអាកាសចរណ៍អាស៊ី Aviation In Asia ។

ពិតជាអស្ចារ្យ! ChendaDoriក្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះស្រីរបស់កម្ពុជា

ប្រភពដដែលក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថា ChendaDori ធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកបំរើការងារលើយន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Cambodia Angkor Air អស់រយៈពេល ៣ ឆ្នាំមកហើយ មុនពេលនាងក្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះនេះ ។

ពិតជាអស្ចារ្យ! ChendaDoriក្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះស្រីរបស់កម្ពុជា

នេះគឺជាមោទនភាពមួយសម្រាប់នារីខ្មែរ ក៏ដូចជាប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ នៅពេលដែលមានស្ត្រីក្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះបែបនេះ ៕ BeBe

ពិតជាអស្ចារ្យ! ChendaDoriក្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះស្រីរបស់កម្ពុជាពិតជាអស្ចារ្យ! ChendaDoriក្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះស្រីរបស់កម្ពុជាពិតជាអស្ចារ្យ! ChendaDoriក្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះស្រីរបស់កម្ពុជា