​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ សំរាប់​ថ្ងៃទី​១៣ កញ្ញា នេះ​

ភ្នំពេញ:
ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម បាន​ផ្សព្វផ្សាយ ព្រឹ​ត្ត​ប​ត្រ​ព័ត៌មាន ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ ប្រចាំ​ថ្ងៃទី​១៣ ខែកញ្ញា​នេះ ថា កម្ពស់​ទឹក ហាក់​មានការ​ហក់​ឡើង​វិញ នៅតាម​បណ្តា​ស្ថានីយ៍ ជល​សាស្ត្រ​នីមួយៗ​។​

​សូម​អាន​ព្រឹត្តិបត្រ​ព័ត៌មាន ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ ដូចខាងក្រោម​នេះ​៖​

​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ សំរាប់​ថ្ងៃទី​១៣ កញ្ញា នេះ​

​ព្យាករណ៍​កម្ពស់​ទឹកជំនន់ សំរាប់​ថ្ងៃទី​១៣ កញ្ញា នេះ​