សឹងមិនគួរឱ្យជឿ អាយុ ៦២ ឆ្នាំ តែសម្រស់នៅតែក្មេងល្ហក់

6 Videos


អ្នកប្រហែលជាតែមិនជឿទេមើលទៅ ថាតារាម៉ូដែលអាមេរិកក្នុងរូបថតខាងក្រោមនេះ មានអាយុរហូតដល់ទៅ ៦២ ឆ្នាំនោះ  ។

តារាស្រីដែលឈានជើងដើរលើវិថីសិល្បៈជាង ៤០ ឆ្នាំ Christie Brinkly បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបង្ហាញម៉ូដនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីពេលថ្មីៗនេះ ដែលបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះតែសម្រស់ក្មេងជាងវ័យរបស់នាង ។ នាងបានឈានជើងដើរលើកម្រាលព្រំក្រហមជាមួយនឹងឈុតរ៉ូបពណ៌ក្រហម ដែលសម្រស់របស់នាងហាក់មិនសមនឹងអាយុពិតរបស់នាងបន្តិចសោះឡើយ ។

រូបថតខាងក្រោមនេះ នឹងបង្ហាញអ្នកពីសម្រស់ក្មេងជាងវ័យរបស់តារាស្រីវ័យ ៦២ ឆ្នាំ សូមទស្សនាទាំងអស់គ្នា ៖

ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

សឹងមិនគួរឱ្យជឿ អាយុ ៦២ ឆ្នាំ តែសម្រស់នៅតែក្មេងល្ហក់សឹងមិនគួរឱ្យជឿ អាយុ ៦២ ឆ្នាំ តែសម្រស់នៅតែក្មេងល្ហក់សឹងមិនគួរឱ្យជឿ អាយុ ៦២ ឆ្នាំ តែសម្រស់នៅតែក្មេងល្ហក់សឹងមិនគួរឱ្យជឿ អាយុ ៦២ ឆ្នាំ តែសម្រស់នៅតែក្មេងល្ហក់សឹងមិនគួរឱ្យជឿ អាយុ ៦២ ឆ្នាំ តែសម្រស់នៅតែក្មេងល្ហក់សឹងមិនគួរឱ្យជឿ អាយុ ៦២ ឆ្នាំ តែសម្រស់នៅតែក្មេងល្ហក់សឹងមិនគួរឱ្យជឿ អាយុ ៦២ ឆ្នាំ តែសម្រស់នៅតែក្មេងល្ហក់