ការបណ្តេញ​កងកម្លាំង​អាមេរិក​ពី​ហ្វីលីពីន​៖ ប្រមុខរដ្ឋ​អ្នក​វាយ ប្រមុខ​ការទូត​អ្នក​អង្អែល​ និពន្ធដោយ : ទេព អ៊ីវិសាល       September-13-2016, 5:59 pm         1106

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132ការបណ្តេញ​កងកម្លាំង​អាមេរិក​ពី​ហ្វីលីពីន​៖ ប្រមុខរដ្ឋ​អ្នក​វាយ ប្រមុខ​ការទូត​អ្នក​អង្អែល​