តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

ជា​ធម្មតា​មនុស្ស​ស្រី​ភាគ​ច្រើន​តែង​មាន​ស្បែក​ម៉ដ្ឋ​រលោង​ជាង​មនុស្ស​ប្រុស​ដោយ​សារ​តែ​ពួក​គេ​ចំណាយ​ប្រាក់​កាក់​ក៏​ដូច​ជា​ពេល​វេលា​ថែ​រក្សា​វា​បាន​ច្រើន​ជាង។ យ៉ាងណាក៏ដោយ តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​មួយ​ចំនួន​ខាង​ក្រោម​នេះ​មាន​ស្បែក​មុខ​ដែល​សូម្បី​តែ​មនុស្ស​ស្រី​ក៏​ប្រាថ្នា​ចង់​បាន។

 

កាល​ពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ បណ្ដាញ​ព័ត៌មាន Dispatch របស់​កូរ៉េ​បាន​បញ្ចេញ​ឈ្មោះ​តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​ស្អាត​ឥត​ខ្ចោះ​ដែល​សូម្បី​តែ​កាមេរ៉ា​ថត​ជិត​យ៉ាង​ណា​ក៏​មិន​អាច​មើល​ឃើញ​រន្ធ​រោម​ញើស​បាន។ តារា​ប្រុស​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​តារាង​នេះ​សុទ្ធ​តែ​មាន​ស្បែក​មុខ​ម៉ដ្ឋ​រលោង​គ្មាន​ស្លាក​ស្នាម​អ្វី​ទាំង​អស់​សូម្បី​តែ​ស្រី​ៗ​ក៏​សុំ​ខ្មាស។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ប្រុស​ស្អាត​កូរ៉េ​៧​នាក់​ដែល​មាន​ស្អាត​ជាង​គេ​ជ្រើស​រើស​ដោយ Dispatch៕

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

Song Joong Ki

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

Lee Jong Suk

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

Kim Soo Hyun

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

Lee Soo Hyuk

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

Yoo Ah In

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

Seo Kang Jun

 

តារា​ប្រុស​កូរ៉េ​៧​រូប​ដែល​មាន​ស្បែក​មុខ​ស្អាត​ដល់​ថ្នាក់​ស្រី​ៗ​សុំ​ខ្មាស

Yoo Seung Ho

 

ចុចអាន៖តួ​ឯក​រឿង “រថភ្លើង​ទៅ​ប៊ូសាន” វ៉ាមុខ Jun Jihyun និងSong Joongki

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖ dispatch