ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​

    ​ជម្រើស​របប​អាហារ​សំខាន់​ណាស់​សម្រាប់​មនុស្ស ប្រសិនបើ​អ្នក​ជ្រើស​វា​បានល្អ នោះ​អ្នកនឹង​ទទួលបាន​សុខភាព​ល្អ​តាមរយៈ​ការ​ស្រូបយក​សារធាតុចិញ្ចឹម​ពី​វា ប៉ុន្ដែ​ប្រសិនបើ​របប​អាហារ​របស់​អ្នក​មិនល្អ​វា​បង្ក​ឱ្យ​អ្នក​កើត​ជំងឺ​ផ្សេង​ដោយ​មិនអាច​រំពឹងទុក​មុន​បានទេ​។​

​    ​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​អាហារ​ល្អ​បំផុត​សម្រាប់​បេះដូង​របស់​អ្នក​។​
​    ​១. ឪឡឹក​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​២. យ៉ា​អួ​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​៣. ប៉េងប៉ោះ​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​៤. ផ្លែ​បឺ​រ​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​៥. ផ្លែ​បឺ​រី (Berry)

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​៦. ស្ពៃចង្កឹះ​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​៧. ពពួក​សណ្ដែក (​មានដូចជា​សណ្ដែកខៀវ សណ្ដែកក្រហម សណ្ដែកបាយ សណ្ដែកសៀង ។​ល​។​)

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​៨. គ្រាប់​វ៉​ល​ណាត់​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​៩. គ្រាប់​ធុញ្ញ​ជាតិ​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​១០. ត្រី​សាល់​ម៉ុង​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​១១. ផ្លែ​អាល់​ម៉ុង​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​១២. សណ្ដែក​រីករាយ​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​១៣. អង្ករ​ស្រូវ​សាឡី​

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​​    ​១៤. ត្រសក់ស្រូវ​៕

ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​

  • ឧស្សាហ៍​មាន​បញ្ហា​បេះដូង​? ពិសា​អាហារ ១៤ មុខ​នេះ ជំនួយ​ដល់​បេះដូង​已关闭评论
  • 8 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/14  Category:សុខភាព
Tags: