ព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំ

6 Videos


គេកម្រឃើញអ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា នៅក្នុងភាពយន្តណាមួយណាស់ ទោះបីជាមានផលិតកម្មជាច្រើន ពេញចិត្តចង់ឲ្យនាងសម្តែងក្តី ។ ដោយឡែកថ្មីៗនេះ នៅពេលដែលលេចមុខនៅក្នុងរឿង «ចន្ទ្រា» ស្រាប់តែអ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា បានបង្ហើបប្រាប់ថា អ្នកនាងទទួលថតតែភាពយន្តខ្នាតធំប៉ុណ្ណោះ ។

ព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំ

នៅក្នុងរឿង «ចន្ទ្រា» អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ពិតជាសម្តែងបានយ៉ាងល្អរហូតមានការសរសើរច្រើនពីផលិតករនៅប្រទេសថៃ ជាពិសេសត្រង់ឈុតនាងសម្តែងជាតួអង្គម្តាយ ដែលមានចិត្តអាក្រក់វាយធ្វើបាប តូតា ដែលជាកូនស្រី ពិតជាសមនិងមានការសរសើរច្រើនពីសំណាក់អ្នកទស្សនា ។

ព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំ

អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា ពិតជារីករាយខ្លាំងណាស់ ដែលបានចូលរួមសម្តែងនៅក្នុងរឿង «ចន្ទ្រា » អ្នកនាងថែមទាំងបានឲ្យដឹងទៀតថា មុននឹងទទួលថតរឿងមួយៗ នាងត្រូវគិតពិចារណាខ្លាំងណាស់ កន្លងមកនាងទទួលថតតែភាពយន្តខ្នាតធំប៉ុណ្ណោះ ។ ពេលនេះក៏ដូចគ្នាដែរ ភាពយន្តដែលអ្នកនាងទទួលថត លុះត្រាតែភាពយន្តនោះជាប្រភេទរឿងខ្នាតធំ ។

ព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំ

ចំពោះរឿងតំលៃខ្លួនវិញ អ្នកនាង ចន ច័ន្ទលក្ខិណា គឺមិនផ្តោតខ្លាំងនោះទេ អ្វីដែលនាងផ្តោតខ្លាំងបំផុតនោះគឺរឿងនោះ ជាប្រភេទរឿងខ្នាតធំ ទើបនាងទទួលថត ពីព្រោះអ្នកនាងចង់រក្សាស្នាដៃសម្តែងនិមួយៗទុកឲ្យអ្នកជំនាន់ក្រោយទស្សនា និងចង់ចាំរូបនាង ៕ អាលីណា

ព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំព្រោះតែមូលហេតុនេះ ទើប ចន ច័នលក្ខិណា ប្រកាសថតតែខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំ