អ្នកស្រុកផ្អើលទៅមើល កូនគោក្បាលពីរនៅភូមិព្រៃខ្លា

6 Videos


មានការភា្ញក់ផ្អើមួយ ដោយមានមេគោមួយក្បាល ដែលបង្កើតកូនបានមួយ ប៉ុន្តែវាមានក្បាលដល់ទៅពីរ ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រុកមានជំនឿ ដោយពួកគាត់បាននាំគ្នាយកទៀនធូបមកអុជដើម្បីសុំសេចក្តីសុខ ។
អ្នកស្រុកផ្អើលទៅមើល កូនគោក្បាលពីរនៅភូមិព្រៃខ្លា
អ្នកភូមិមួយចំនួនគិតថា ជាកូនគោចម្លែកមានបុណ្យបារមី ប៉ុន្តែកូនគោនោះកើតមកហើយបានងាប់ទៅវិញ បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ្ញាក់ផ្អើល ហើយនាំគ្នាទៅមើល មានអ្នកខ្លះក៏អុជទៀន ធូបនិងដាក់លុយ ដើម្បីសុំសេចក្ដីសុខគ្រប់ៗគ្នា ទោះបីជាវាងាប់ក៏ដោយ។  កូនគោចម្លែកក្បាលពីរ ដែលកើតមកហើយ ងាប់ទៅវិញនោះ កើតឡើងនៅក្នុងភូមិព្រៃខ្លា ឃុំព្រៃខ្លា ស្រុកកោះអណ្ដែត ខេត្តតាកែវ កាលពីយប់ថ្ងៃទី១២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦កន្លងមកនេះ ៕
សុថាត់
អ្នកស្រុកផ្អើលទៅមើល កូនគោក្បាលពីរនៅភូមិព្រៃខ្លាអ្នកស្រុកផ្អើលទៅមើល កូនគោក្បាលពីរនៅភូមិព្រៃខ្លា