ចំណងស្នេហ៍សមាជិកក្រុម EXID នាង Hani និង សមាជិកក្រុម JYJ លោក Junsu បែកបាក់គ្នាហើយ

6 Videos


បន្ទាប់ពីមានព័ត៌មានបែកបាក់គ្នារវាងតារាចម្រៀងលោក Junsu និង ស្រីស្អាត Hani កាលពីពេលថ្មីៗនេះរួចមក ស្រាប់តែថ្ងៃទី ១៣ ខែកញ្ញា ម្ស៊ិលម៉ិញនេះ ភ្នាក់ងាររបស់ក្រុមចម្រៀងយុវវ័យ EXID លោក Banana Culture បានប្រាប់ដល់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយថា ព័ត៌មានស្នេហាបាក់បែករបស់តារាប្រុសស្រីទាំង ២ នាក់ខាងលើនេះគឺជារឿងពិត ។

ចំណងស្នេហ៍សមាជិកក្រុម EXID នាង Hani និង សមាជិកក្រុម JYJ លោក Junsu បែកបាក់គ្នាហើយ

អ្នកតំណាងរូបនេះថែមទាំងនិយាយឲ្យដឹងទៀតថា «តារាចម្រៀងសមាជិកក្រុម EXID នាង Hani សមាជិកក្រុម JYJ លោក Junsu បានដើរដល់ផ្លូវបំបែកហើយ គឺដោយសារការងាររវល់រៀងៗខ្លួន» ។

ចំណងស្នេហ៍សមាជិកក្រុម EXID នាង Hani និង សមាជិកក្រុម JYJ លោក Junsu បែកបាក់គ្នាហើយ

គួររំឭកដែរថា តារាចម្រៀង Hani សមាជិកក្រុម JYJ លោក Junsu បានសារភាពស្នេហាជាសាធារណៈកាលពីចុងឆ្នាំ ២០១៥ ហើយមកទល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជិត ១ ឆ្នាំហើយ ៕

( ប្រភព ៖ អលខេប៉ប ) កុសល

ចំណងស្នេហ៍សមាជិកក្រុម EXID នាង Hani និង សមាជិកក្រុម JYJ លោក Junsu បែកបាក់គ្នាហើយចំណងស្នេហ៍សមាជិកក្រុម EXID នាង Hani និង សមាជិកក្រុម JYJ លោក Junsu បែកបាក់គ្នាហើយ