មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)

6 Videos


កំពូលតារាចម្រៀងដែលកំពុងមានប្រជាប្រិយភាព មាស សុខសោភា កំពុងត្រៀមចេញបទបែបមនោសញ្ចេតនាថ្មីមួយបទទៀតហើយ ដែលបទនេះ បានបង្ហាញពីភាពរឹងប៉ឹងរបស់នារីម្នាក់ ឱ្យពិភពលោកបានដឹងថា នាងក៏អាចរស់ដោយគ្មានគេបានដែរ។

មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)

តាមរយៈបទថ្មី «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» នេះ កំពុងតែទាញអារម្មណ៍ទស្សនិកជន ជាពិសេសមិត្តៗយុវវ័យ ឱ្យដាក់អារម្មណ៍ ក៏ដូចជាដាក់មនោសញ្ចេតនារបស់ខ្លួនទាំងអស់ បញ្ចូលទៅក្នុងបទចម្រៀងមួយបទនេះអ៊ីចឹង។

មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)

ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពីប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់បទនេះហើយ គឺមានការកោតសរសើរគ្រប់ៗគ្នាថា បទនេះ ពិតជាពីរោះ និងពោរពេញដោយអត្ថន័យ ហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺ ពិតជាត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យបច្ចុប្បន្ននេះខ្លាំងណាស់៕ BeBe

មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)មាស សុខសោភា ត្រៀមចេញបទ «ម្នាក់ឯងមិនស្លាប់ទេ» ត្រូវរឿងរបស់យុវវ័យ (មានចម្រៀង)