ព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹក

6 Videos


តារាសម្ដែងស្រីសិចស៊ី ព្រីម លីហ្សា បានធ្វើឱ្យកក្រើកជាថ្មីម្ដងទៀត ជាមួយនឹងពាក្យរិះគន់ ឌឺដងយ៉ាងចាស់ដៃពីសំណាក់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម បន្ទាប់ពីតារាស្រីរូបនេះ បង្ហាញចេញនូវរូបថតមួយសន្លឹក ដែលមើលទៅដូចគ្នាជាមួយនឹងកំពូលតារាស្រីហូលីវូដ Selena Gomez ។

ព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹក

ក្នុងមតិរិះគន់ចំពោះតារាស្រីល្បីខាងប្រើរបស់ប្រេនប្រេនរូបនេះ បានលើកឡើងជាហូរហែថា «នាងពិតជាដូច Selena Gomez ណាស់” អ្នកខ្លះទៀតក៏និយាយថា “មិនដឹងថាដូច Selena Gomez ត្រង់ណាទេ»។

ព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹក

កម្ដៅនៃមតិរិះគន់របស់មហាជន បានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ ក្រោយពីបានឃើញរូបថតមួយសន្លឹកនេះ ហើយបើតាមការសង្កេតមើលឃើញថា មតិរិះគន់ និងការចំអកឡកឡាយ មានច្រើនជាងពាក្យសរសើរ៕ BeBe

ព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹកព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹកព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹកព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹកព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹកព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹកព្រីម លីហ្សា រងការរិះគន់មួយទំហឹង ដោយសាររូបថតមួយសន្លឹក