នាយ​វីតាមីន​សេ មិនសូវ​សម្តែង​ញឹកញាប់ ព្រោះ​ជំងឺ​យាយី​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ រហូតមកដល់​ពេលនេះ​ជំងឺ​ចាស់​របស់​នាយ​វីតាមីន​សេ នៅតែ​បន្ត​យាយី​ដល់​គាត់​ដដែល ។ មូល​ហេតុនេះ​ក្លាយជា​ឧបសគ្គ​មួយ​ចម្បង ធ្វើ​ឲ្យ​នាយ​វីតាមីន​សេ​អាក់ខាន​ក្នុងការ​សម្តែង​ញឹកញាប់​ដូច​មុន ។​ ​មួយរយៈ​ចុងក្រោយ​នេះ​ប្រិយមិត្ត​ទស្សនិកជន​មួយចំនួន​ងឿងឆ្ងល់ ព្រោះ​ហាក់​មិនសូវ​បានឃើញ​នាយ​វីតាមីន​សេ