លោក ហ៊ីត្លែ (Aldof Hitler)អ្នក​នយោបាយ ​អាល្លឺម៉ង់៖« បើ​អ្នក​មិន​ចូល ចិត្ត​ច្បាប់​មួយ អ្នក​ត្រូវ​ព្យាយាម​ដើរ​តាម​​វា ហើយ​ឡើង​ឲ្យ​ដល់ ​កំពូល​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​វា»

« បើអ្នកមិនចូលចិត្តច្បាប់មួយ អ្នកត្រូវព្យាយាមដើរតាមវា ហើយឡើងឲ្យដល់កំពូលដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរវា»។ នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកAldof Hitler ជា អ្នកនយោបាយសញ្ជាតិអាល្លឺម៉ង់ ហើយក៏ជាប្រធានគណបក្សណាស៊ី របស់អាល្លឺម៉ង់ផងដែរ។ ពាក្យសម្ដីនេះ លោកចង់ឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នា បានដឹងថា ប្រសិនបើអ្នកមិនពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំអ្វីមួយ ឬក៏ច្បាប់ទម្លាប់អ្វីមួយ នោះ អ្នកមិនគួរឈឺចាប់ ឬក៏រាថយចំពោះវានោះទេ។ អ្វីដែលអ្នកគួរធ្វើ គឺ ព្យាយាមចូលទៅជិត អ្វីដែលអ្នកមិនចូលចិត្ត រួចដើរតាមវា ហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង ឲ្យដល់កំពូល រួចអ្នកនឹងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ផ្លាស់ប្ដូរវាបានហើយ៕

លោក ហ៊ីត្លែ (Aldof Hitler)អ្នក​នយោបាយ ​អាល្លឺម៉ង់៖« បើ​អ្នក​មិន​ចូល ចិត្ត​ច្បាប់​មួយ អ្នក​ត្រូវ​ព្យាយាម​ដើរ​តាម​​វា ហើយ​ឡើង​ឲ្យ​ដល់ ​កំពូល​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​វា»

ប្រភព ៖ bizkhmer

  • លោក ហ៊ីត្លែ (Aldof Hitler)អ្នក​នយោបាយ ​អាល្លឺម៉ង់៖« បើ​អ្នក​មិន​ចូល ចិត្ត​ច្បាប់​មួយ អ្នក​ត្រូវ​ព្យាយាម​ដើរ​តាម​​វា ហើយ​ឡើង​ឲ្យ​ដល់ ​កំពូល​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​វា»已关闭评论
  • 15 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/15  Category:ជីវិតនិងសង្គម
Tags: