កម្ពុជា​-​សិង្ហ​បុរី នឹង​រៀបចំ​គម្រោង​ទស្សនកិច្ច​ប្រធានាធិបតី​សិង្ហ​បុរី មកកាន់​កម្ពុជា​ និពន្ធដោយ : ថ្មីៗ       September-16-2016, 9:19 am         273

សូមទំនាក់ទំនងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម : 010 299 377 - 012 900 132កម្ពុជា​-​សិង្ហ​បុរី នឹង​រៀបចំ​គម្រោង​ទស្សនកិច្ច​ប្រធានាធិបតី​សិង្ហ​បុរី មកកាន់​កម្ពុជា​លោក Tony Tan ប្រធានាធិបតីសិង្ហបុរី