មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !

6 Videos


តារាហូលីវូដដ៏ល្បីឈ្មោះ និង ជាតារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាលទីតាណិច Leonardo Dicaprio ត្រូវបានមហាជនជាច្រើនដាក់ឈ្មោះថា ជាបុរសម្នាក់ក្នុងចំណោមបុរសសំណាងជាងគេលើលោកជាច្រើនផ្សេងទៀត ។

មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !

មូលហេតុដែលគេឲ្យរហស្សនាមលោកបែបនេះ គឺដោយសារតែលោកអាចចាប់យកបេះដូងតារាម៉ូដែលស្រស់ស្អាតជាច្រើននាក់តាំងពីដើរលើវិថីសិល្បៈ ដែលម្នាក់ៗណាក៏សុទ្ធតែមានរាងសិចស៊ីពោរពេញដោយភាពទាក់ទាញ ជាពិសេសគឺតារាម៉ូដែល Nina Agdal ដែលជាមិត្តស្រីបច្ចុប្បន្នរបស់លោក ។

មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !

ថ្មីៗនេះ នាង Agdal បានបង្ហោះរូបក្នុងឈុតប៊ីគីនីជាច្រើនសន្លឹក ដែលទទួលបានការគាំទ្រជាច្រើនពីមិត្តៗអ្នកគាំទ្របុរសៗ ។

មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !

ចង់ដឹងច្បាសថា នាងសិចស៊ី ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណានោះ សូំមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ

មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !មិត្តស្រីរបស់តារាឯកក្នុងរឿងកប៉ាល់ទីតានិច ក្នុងឈុតប៊ីគីនី ស្អាតអស់ទាស់ !