ព័ត៌មាន​ក្តៅ! ម៉ោង ១២ នេះ iPhone 7/7 Plus នឹង​មក​ដល់​​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​

តាម​ប្រភព​ព័ត៌មាន​ផ្តល់​ឲ្យ​អម្បាញ់​មិញ​នេះ​ពី​ហាង​លក់​ទូរសព្ទ​ដ៏​ធំ​មួយ​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ម៉ោង ១២ ថ្ងៃ​ត្រង់នេះ iPhone ជំនាន់​ថ្មី​ iPhone 7/7Plus នឹង​មក​ដល់​ទីផ្សារ​កម្ពុជា ហើយ​អតិថិជន​អាច​ស្វែង​រក​ទិញ​បាន​តាម​ហាង​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំ​ពេញ៕

 

ព័ត៌មាន​ក្តៅ! ម៉ោង ១២ នេះ iPhone 7/7 Plus នឹង​មក​ដល់​​ទីផ្សារ​កម្ពុជា​