ក្រុម​ការងារ​ជ្រើស​រើស កញ្ញាឯក​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៦ ទៅ​ដល់​ខេត្ត​បាត់ដំបង

បាត់ដំបង ជា​ទីក្រុង​ធំ​ទី​២​នៃ​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា ជា​កន្លែង​ឈប់​សំចត​ដំបូង​ក្នុង​ការ​ជ្រើស​រើស កញ្ញា​ឯក​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៦ (Miss Cambodia 2016)។ បើ​យុវតី​មាន​សម្រស់​ស្រស់​ស្អាត ទាក់​ទាញ ឆើត​ឆាយ និង​ថ្លៃថ្នូរ ដែល​ក្រុម​ការងារ​​កំពុង​តែ​ស្វែង​រក សូម​មក​ដាក់​ពាក្យ​នៅ​សណ្ឋាគារ​ខេមរា បាត់ដំបង១ នៅ ​ថ្ងៃ​ទី១៦-១៧ កញ្ញា ២០១៦ ចាប់​ពី​ម៉ោង ៩:០០ ព្រឹក​ដល់​ម៉ោង ៥:០០ ល្ងាច។

 

ក្នុង​ឱកាស​នេះ អ្នក​ដាក់​ពាក្យ​ទាំង​អស់​នឹង​ទទួល​បាន​គណនី Wingដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ រួម​ជាមួយ​ផលិត​ផល​ពី​ក្រុមហ៊ុនUnilever។ ជួប​គ្នា​នៅ​សណ្ឋាគារ​ខេមរា បាត់ដំបង​១!

 

ក្រុម​ការងារ​ជ្រើស​រើស កញ្ញាឯក​កម្ពុជា​ឆ្នាំ​២០១៦ ទៅ​ដល់​ខេត្ត​បាត់ដំបង

 

អត្ថបទ៖ ដៃគូ​សហការ