ហេតុតែចង់ប្រើ iPhone 7និង iPhone 7 plus អ្នកគាំទ្រផលិតផល ដេកនៅមុខហាងតម្រង់ជួរ គ្នានៅក្នុងទីក្រុង New York

ហេតុតែចង់ប្រើ iPhone 7និង iPhone 7 plus អ្នកគាំទ្រផលិតផល ដេកនៅមុខហាងតម្រង់ជួរ គ្នានៅក្នុងទីក្រុង New Yorkមនុស្សម្នា ​រង់ចាំទិញផលិតផល iPhone ​នៅខាងមុខខាងលក់ផលិតនេះ​ នៅសាខា ​ទី៥ ​នៅក្នុងទីក្រុងទីក្រុង New York​ សហរដ្ឋអាមេរិក ​កាលពីថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៦៥ ម្សិលម៉ិញ។​ iPhone 7 and iPhone 7 Plus ​ ចេញលក់នូវផលិតផលរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី​ ១៦ ខែ កញ្ញា ​ឆ្នាំ ២០១៦ ​តទៅហើយ។ ​ហេតុតែចង់ប្រើ iPhone 7និង iPhone 7 plus អ្នកគាំទ្រផលិតផល ដេកនៅមុខហាងតម្រង់ជួរ គ្នានៅក្នុងទីក្រុង New Yorkហេតុតែចង់ប្រើ iPhone 7និង iPhone 7 plus អ្នកគាំទ្រផលិតផល ដេកនៅមុខហាងតម្រង់ជួរ គ្នានៅក្នុងទីក្រុង New York
ហេតុតែចង់ប្រើ iPhone 7និង iPhone 7 plus អ្នកគាំទ្រផលិតផល ដេកនៅមុខហាងតម្រង់ជួរ គ្នានៅក្នុងទីក្រុង New Yorkហេតុតែចង់ប្រើ iPhone 7និង iPhone 7 plus អ្នកគាំទ្រផលិតផល ដេកនៅមុខហាងតម្រង់ជួរ គ្នានៅក្នុងទីក្រុង New Yorkហេតុតែចង់ប្រើ iPhone 7និង iPhone 7 plus អ្នកគាំទ្រផលិតផល ដេកនៅមុខហាងតម្រង់ជួរ គ្នានៅក្នុងទីក្រុង New Yorkហេតុតែចង់ប្រើ iPhone 7និង iPhone 7 plus អ្នកគាំទ្រផលិតផល ដេកនៅមុខហាងតម្រង់ជួរ គ្នានៅក្នុងទីក្រុង New York

អត្ថបទដោយ៖ និន កញ្ញ
ប្រភព៖ http://news.xinhuanet.com

  • ហេតុតែចង់ប្រើ iPhone 7និង iPhone 7 plus អ្នកគាំទ្រផលិតផល ដេកនៅមុខហាងតម្រង់ជួរ គ្នានៅក្នុងទីក្រុង New York已关闭评论
  • 13 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/16  Category:ប្លែកៗ