លេចចេញតម្លៃ iPhone 7/7 Plus នៅកម្ពុជា ឃើញហើយចង់ធ្លាក់ឈាម

លេចចេញតម្លៃ iPhone 7/7 Plus នៅកម្ពុជា ឃើញហើយចង់ធ្លាក់ឈាម

ថ្មីៗ នេះមានការបង្ហើបតម្លៃរបស់ iPhone 7/7 Plus ពីហាងដ៏ល្បីមួយនៅកម្ពុជា ហើយវាបានមកដល់ស្រុកយើងប្រហែលជា 2 ម៉ោងមុននេះ តែក្នុងតម្លៃនេះគេមិនទាន់ប្រាដកថា 100% នៅឡើយទេ ព្រោះវាអាចនឹងចុះអាចនឹងឡើងក៏ថាបាន។

 • iPhone 7 32GB 1150$
 • iPhone 7 128GB 1300$
 • iPhone 7 256GB 1400$
 • iPhone 7 Plus 32GB 1400$
 • iPhone 7 Plus 128GB 1600$
 • iPhone 7 Plus 256GB 1800$

  Iលេចចេញតម្លៃ iPhone 7/7 Plus នៅកម្ពុជា ឃើញហើយចង់ធ្លាក់ឈាម

  Iលេចចេញតម្លៃ iPhone 7/7 Plus នៅកម្ពុជា ឃើញហើយចង់ធ្លាក់ឈាម

  លេចចេញតម្លៃ iPhone 7/7 Plus នៅកម្ពុជា ឃើញហើយចង់ធ្លាក់ឈាម

  Iលេចចេញតម្លៃ iPhone 7/7 Plus នៅកម្ពុជា ឃើញហើយចង់ធ្លាក់ឈាម

  ---------------------------------------

  ដោយ: ខន សុខឡាយ

  ->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
  ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
  iOSPlus
  លេចចេញតម្លៃ iPhone 7/7 Plus នៅកម្ពុជា ឃើញហើយចង់ធ្លាក់ឈាម

  ->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

  Sovann2.com
  លេចចេញតម្លៃ iPhone 7/7 Plus នៅកម្ពុជា ឃើញហើយចង់ធ្លាក់ឈាម

  ចុះថ្ងៃទី 16 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 3:30 ល្ងាច

  Sovann2

  ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ