តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

នៅ​ក្នុង​ភាពយន្ត ក៏​ដូច​ជា​រឿង​ភាគ​មួយ​ចំនួន តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​បាន​ឆ្លៀត​ឱកាស​ចំហ​ល្វែង​លើ​ដើម្បី​បង្អួត​រាង​ដ៏​សង្ហា​របស់​ខ្លួន និង​ទាក់​ទាញ​អ្នក​មើល​ផង​ដែរ។

 

មិន​ថា​តារា​ក្មេង​ឬ​ចាស់ មិន​ថា​រឿង​បុរាណ​ឬ​សម័យ គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា នៅ​ក្នុង​ភាពយន្ត​ចិន​តែង​មាន​យ៉ាង​តិច​ឈុត​ឆាក​បង្ហាញ​រាង​សាច់​ដុំ​របស់​តួ​ប្រុស​មួយ។ ក្រៅ​ពី​គោល​បំណង​បង្អួត​រាង​របស់​ខ្លួន អ្នក​ដឹកនាំ​រឿង​ក៏​ចង់​ឲ្យ​តួ​របស់​ខ្លួន​ដោះ​អាវ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ចំនួន​អ្នក​ទស្សនា​ផង​ដែរ។ តារា​សម្ដែង​កំពុង​ល្បី​ឈ្មោះ​ដូច​ជា Yang Yang, Hu Ge និង Huang Xiaoming សុទ្ធ​តែ​ធ្លាប់​ចំហល្វែង​ខាង​លើ​នៅ​ក្នុង​រឿង​ទាំង​អស់៕

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

Huang Xiaoming

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

JiQi

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

Harwick Lau

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

Bosco Wong

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

Peter Ho

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

Eddie Peng

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

Hu Ge

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

Wallace Chung

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

 

តារា​សម្ដែង​ប្រុស​ចិន​៩​រូប​​បញ្ចេញ​សាច់​ដុំ​ដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ទស្សនិកជន

Yang Yang

 

ចុចអាន៖អ្នក​គាំទ្រ​រំជួល​ចិត្ត​ពេល​ឃើញ Liiu Yifei បង្ហាញ​មុខ​ក្នុង​ខួប​កំណើត​របស់ Yang Yang

 

ប្រែ​សម្រួល៖ សុវណ្ណផៃ
ប្រភព៖2sao