ភរិយា ជា វណ្ណារិទ្ធ ចង់ទិញ IPhone 7 Plus កុំឲ្យគេថាក្រ!

6 Videos


ថ្មីៗនេះភរិយារបស់ពិធីករប្រចាំទូរទស្សន៍បាយ័នលោក ជា វណ្ណារិទ្ធ បានសម្តែងអាការៈខឹងសម្បារ ចំពោះអ្នកឌឺដងឲ្យនាងថាធ្វើខួបកូនហើយដូរទូរស័ព្ទ ដូរឡាន..។ក្នុងនោះអ្នកនាងបេឡាបានបន្ថែមថា ប៉ា ម៉ាក់អូនហ្វេមមិនក្រដល់ថ្នាក់យកលុយកូនចាយទេ។

ភរិយា ជា វណ្ណារិទ្ធ ចង់ទិញ IPhone 7 Plus កុំឲ្យគេថាក្រ!

អ្នកនាងបេឡា បានសរសេរសារបង្ហោះក្នុង ហ្វេសប៊ុកដល់អ្នកដែលឌឺដងចំពោះនាងថា«ស្អែករក កម្មង់ IPhone 7 Plus អោយលុយគេអោយហើយជៀសវាងមនុស្សមួយចំនួនតូចបោះសម្តីថាធ្វើខួបកូន ហើយដូរទូរសព្ទ័ ដូរឡានទិញផ្ទះអីទៅ…ស្អប់អាអ្នកបើកមាត់មិនគិតនិងហ្មង!!គេហៅរាប់អានថាគេខួប កូនសោះក៏ហៅដែរបិទភ្នែកហើយសួរខ្លួនឯងថារាល់ថ្ងៃមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលរាប់អានអ្នក?។ប៉ាម៉ាក់អូនហ្វេមមិនក្រដល់ថ្នាក់យកលុយកូនចាយទេ សូមជ្រាបមួយកាក់ក៏មិនអោយបាត់ដែរទ្រព្យរបស់កូនមិន មែនក្រទេណាគ្រាន់តែមិនសូវមាន»។

ភរិយា ជា វណ្ណារិទ្ធ ចង់ទិញ IPhone 7 Plus កុំឲ្យគេថាក្រ!

អ្នកនាង បេឡា បង្ហោះពាក្យនេះក្រោយពីមានគេនិយាយថាក្រោយពី ខួបកូនរួចហើយនាងនិងទិញទូរស័ព្ទ IPhone 7 Plusដែលទើបនិងចេញថ្មីៗនេះ។ លោក ជា វណ្ណារិទ្ធ និងភរិយា ត្រៀមរៀបចំខួបកំណើតកូនប្រុស គម្រប់អាយុមួយឆ្នាំនៅថ្ងៃ អាទិត្យទី១៨ស្អែកនេះនៅកោះពេជ្រដោយមានការរៀបចំទទួលភ្ញៀវប្រមាណពីរអាគារ។លោកបាន អញ្ជើ ញមិត្តភក្តិក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈប្រមាណ១០០០នាក់។មានការនិយាយថាពិធីខួបកំណើតអូនហ្វេមរៀបចំធំដុំមិនចាញ់ពិធី មង្គល ការឡើយ៕ ចេនី

ភរិយា ជា វណ្ណារិទ្ធ ចង់ទិញ IPhone 7 Plus កុំឲ្យគេថាក្រ!ភរិយា ជា វណ្ណារិទ្ធ ចង់ទិញ IPhone 7 Plus កុំឲ្យគេថាក្រ!ភរិយា ជា វណ្ណារិទ្ធ ចង់ទិញ IPhone 7 Plus កុំឲ្យគេថាក្រ!ភរិយា ជា វណ្ណារិទ្ធ ចង់ទិញ IPhone 7 Plus កុំឲ្យគេថាក្រ!ភរិយា ជា វណ្ណារិទ្ធ ចង់ទិញ IPhone 7 Plus កុំឲ្យគេថាក្រ!