«​ដំរី​ស្រុក​យើង​» ព្រឹ​ត្ដិ​ការណ៍​អា​យ៉ៃ​និង​ចាប៉ីដងវែង​

​រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ សហគមន៍​ចាប៉ី​អមតៈ​បាន​សហការ​ជាមួយ​សិល្បៈ​ខ្មែរ​អមតៈ​បានរៀបចំ​ព្រឹ​ត្ត​ការណ៍​ស្នាដៃ​សិ​ល្បះ​ថ្មី​អា​យ៉ៃ និង​ចាប៉ីដងវែង​ក្រោម​ប្រធានបទ «​ដំរី​ស្រុក​យើង​» នៅ​ថ្ងៃទី​២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០១៦ វេលា​ម៉ោង​៦​ល្ងាច នៅ​សារមន្ទីរ​ជាតិ ជាមួយនឹង​តម្លៃ​សំបុត្រ​១៦.០០០​រៀល ។​