វិធីបំបាត់ ប្រជ្រុយ

6 Videos


បញ្ហាស្បែកដែលធ្វើឱ្យស្ត្រីពិបាកចិត្តបំផុតនោះ គឺស្នាមគ្រប់ប្រភេទនេះហើយ មិនថា ជាប្រជ្រុយ សាច់ដុះតូចៗ ឬស មុនក្បាលខ្មៅ ឬស្នាមអុជខ្មៅទេ តិច ឬច្រើន ក៏អាចឱ្យភាពទាក់ទាញបាត់បង់មួយកម្រិតទៅតាមនោះដែរ។ ហេតុនេះហើយ យើងសូមណែនាំវិធីងាយៗ តែមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងការកម្ចាត់កំហុសឆ្គងនៃស្បែករបស់សុភាពនារីឱ្យប្រសើរឡើងវិញ។

បើចង់បំបាត់ប្រជ្រុយ អ្នកត្រូវយកខ្ទឹមសកាត់/ចិញ្ច្រាំឱ្យម៉ដ្ឋបិតត្រង់បរិវេណដែលមានប្រជ្រុយ ទុកចោល ៤ម៉ោង ហើយត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃទើបឆាប់បាត់ ៕ លក្ខិណា

វិធីបំបាត់ ប្រជ្រុយ