គយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jackson

6 Videos


យើងប្រហែលជាបានស្គាល់ និង បានឮខ្លះៗហើយពីស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jackson ។ ថ្វីបើលោកបានលាចាកលោកកាលពីឆ្នាំ ២០០៩ ក្នុងវ័យ ៥០ ឆ្នាំ កេរ្ត៍ឈ្មោះលោកនៅតែបន្តរីកសាយភាយដដែល ហើយមិនត្រឹមតែលោកនោះទេ សូម្បីតែកូនៗលោកទាំងបីនាក់ក៏នៅស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកអ្នកសារព័ត៌មានផងដែរ ។

គយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jackson

ចាប់តាំងពីមានឈ្មោះល្បីភ្លាម កូនស្រីតែម្នាក់របស់លោក Michael នាង Paris Jackson ក៏តែងតែត្រូវអ្នកសារព័ត៌មានតាមដានជានិច្ច ។ សព្វថ្ងៃនាងមានអាយុ ១៨ ឆ្នាំ ហើយចង់ដឹងថារូបសម្រស់នាងស្អាតយ៉ាងណានោះ សូមទស្សនារូបថតខាងក្រោម ៖

ថាវរិទ្ធ (ប្រភព ៖ ឡបលីផប)

គយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jacksonគយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jacksonគយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jacksonគយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jacksonគយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jacksonគយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jacksonគយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jacksonគយគន់សម្រស់កូនស្រី ស្តេចចម្រៀងប៉ុប Michael Jackson