ដុត​ប៉ូលិស​លេងទៀតហើយ​…ថ្មី​ៗ​នេះ​ល្បី​ថា​ឃើញ​ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​ ជិះ​កង់​ប្រើ​ថាមពល​ យ៉ាង​រំភើយ​ ធ្វើឲ្យ​ប៉ូលិស​បះដៃ​បះជើង​ មិនដឹង​ឃាត់លោក​រឿងអី​ !!

ភ្នំពេញ៖ មិនមែនជាព្រះសង្ឃបរទេសទេ គឺនៅភ្នំពេញ ! មិនទាន់មានប្រភពច្បាស់លាស់នោះទេ
ដុត​ប៉ូលិស​លេងទៀតហើយ​…ថ្មី​ៗ​នេះ​ល្បី​ថា​ឃើញ​ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​ ជិះ​កង់​ប្រើ​ថាមពល​ យ៉ាង​រំភើយ​ ធ្វើឲ្យ​ប៉ូលិស​បះដៃ​បះជើង​ មិនដឹង​ឃាត់លោក​រឿងអី​ !!

ដុត​ប៉ូលិស​លេងទៀតហើយ​…ថ្មី​ៗ​នេះ​ល្បី​ថា​ឃើញ​ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​ ជិះ​កង់​ប្រើ​ថាមពល​ យ៉ាង​រំភើយ​ ធ្វើឲ្យ​ប៉ូលិស​បះដៃ​បះជើង​ មិនដឹង​ឃាត់លោក​រឿងអី​ !!

ដុត​ប៉ូលិស​លេងទៀតហើយ​…ថ្មី​ៗ​នេះ​ល្បី​ថា​ឃើញ​ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​ ជិះ​កង់​ប្រើ​ថាមពល​ យ៉ាង​រំភើយ​ ធ្វើឲ្យ​ប៉ូលិស​បះដៃ​បះជើង​ មិនដឹង​ឃាត់លោក​រឿងអី​ !!

ដុត​ប៉ូលិស​លេងទៀតហើយ​…ថ្មី​ៗ​នេះ​ល្បី​ថា​ឃើញ​ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​ ជិះ​កង់​ប្រើ​ថាមពល​ យ៉ាង​រំភើយ​ ធ្វើឲ្យ​ប៉ូលិស​បះដៃ​បះជើង​ មិនដឹង​ឃាត់លោក​រឿងអី​ !!

ដុត​ប៉ូលិស​លេងទៀតហើយ​…ថ្មី​ៗ​នេះ​ល្បី​ថា​ឃើញ​ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​ ជិះ​កង់​ប្រើ​ថាមពល​ យ៉ាង​រំភើយ​ ធ្វើឲ្យ​ប៉ូលិស​បះដៃ​បះជើង​ មិនដឹង​ឃាត់លោក​រឿងអី​ !!

ប្រភព៖ VD7

  • ដុត​ប៉ូលិស​លេងទៀតហើយ​…ថ្មី​ៗ​នេះ​ល្បី​ថា​ឃើញ​ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​ ជិះ​កង់​ប្រើ​ថាមពល​ យ៉ាង​រំភើយ​ ធ្វើឲ្យ​ប៉ូលិស​បះដៃ​បះជើង​ មិនដឹង​ឃាត់លោក​រឿងអី​ !!已关闭评论
  • 5 views
  • Hide Sidebar
    A+
Publish on:2016/09/18  Category:កំសាន្ត
Tags: