ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!

    ​ការ​ពិសា​អាហារ​គឺមាន​សារសំខាន់​គ្រប់ពេលវេលា ប៉ុន្ដែ​វារឹតតែ​សំខាន់​នៅពេល​អ្នកមាន​ផ្ទៃពោះ​។ មាន​សារធាតុចិញ្ចឹម​សំខាន់ៗ វីតាមីន និង​ជាតិ​រ៉ែ​ផ្សេង ដែល​កូន​របស់​អ្នកត្រូវការ​ដើម្បី​លូតលាស់​។ ម្ហូបអាហារ​ភាគច្រើន​គឺ​ល្អ យ៉ាងណាមិញ​ម្ហូបអាហារ​ខ្លះ​អ្នក​គួរតែ​ចៀសវាង ពេល​កំពុង​មានគភ៌​។​

​    ​ម្ហូបអាហារ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ចៀសវាង​ពេល​មាន​ផ្ទៃពោះ​រួមមាន​៖
​    ​- សាច់​ឆៅ​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!​    ​- ត្រី​ឥត​ស្រកា​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!

​    ​- អាហារ​សមុទ្រ​ងៀត​

​    ​- ត្រី​ដែល​ប៉ះពាល់​ជាមួយ​សារជាតិ​ពុល​ពី​ឧ​ស្សហកម្ម​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!​    ​- អាហារ​សមុទ្រ​ឆៅ​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!​    ​- ស៊ុត​ឆៅ​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!​    ​- ឈី​ស​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!​    ​- ទឹកដោះ យក​ពីស​ត្វ​ស្រស់ៗ​ភ្លាមៗ​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!​    ​- សាច់​ប៉ា​តេ​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!​    ​- កាហ្វេ​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!​    ​- ជាតិ​ស្រវឹង​ផ្ទុក​ជាតិ​អាល់កុល​ខ្ពស់​

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!​    ​- បន្លែ​អត់​លាង​ទឹក​៕

ពិតជា​គួរឱ្យ​ស្តាយ អាហារ​ឆ្ងាញ់ៗ​ទាំងអស់នេះ មិនមែន​សម្រាប់​ស្ត្រី​មាន​ផ្ទៃពោះ​ទេ​!

ប្រភព៖ americanpregnancy