តារាបង្ហាញម៉ូត Ye JungHwa បង្ហាញសម្រស់ឈុតប៊ីគីនី ធ្វើឲ្យផ្អើលពេញអនឡាញ នៅប្រទេសកូរ៉េ

តារាបង្ហាញម៉ូត Ye JungHwa បង្ហាញសម្រស់ឈុតប៊ីគីនី ធ្វើឲ្យផ្អើលពេញអនឡាញ នៅប្រទេសកូរ៉េ

ប្រទេសកូរ៉េ៖ កញ្ញាយីចុងហ្វា( Ye Jung Hwa) តារាបង្ហាញម៉ូតរបស់កូរ៉េ នាង មិនមែនល្បី ត្រឹមតែសម្ផស្សស្អាត របស់នាងប៉ុណ្ណោះទេ តែថែមរាងកាយសិចស៊ី សុខភាព ល្អរបស់នាងទៀតផង។ ជាក់ស្តែងថ្មីៗនេះនាងបានឆក់ យកបេះដូង បុរសកូរ៉េសាជាថ្មីជាមួយនឹងឈុតប៊ីគីនី ដ៏អស្ចារ្យរបស់នាង។
ចុះប្រិយមិត្តគេហទំព៍រសែនសុខ ម៉េចដែរ ?

តារាបង្ហាញម៉ូត Ye JungHwa បង្ហាញសម្រស់ឈុតប៊ីគីនី ធ្វើឲ្យផ្អើលពេញអនឡាញ នៅប្រទេសកូរ៉េ  តារាបង្ហាញម៉ូត Ye JungHwa បង្ហាញសម្រស់ឈុតប៊ីគីនី ធ្វើឲ្យផ្អើលពេញអនឡាញ នៅប្រទេសកូរ៉េ  តារាបង្ហាញម៉ូត Ye JungHwa បង្ហាញសម្រស់ឈុតប៊ីគីនី ធ្វើឲ្យផ្អើលពេញអនឡាញ នៅប្រទេសកូរ៉េ