វិធីកម្ចាត់ មុនក្បាលខ្មៅ

6 Videos


អ្នកគួរយល់ដឹងថា ការបំបាត់មុនក្បាលខ្មៅចាប់ផ្តើមដោយការសម្អាតមុខឱ្យស្អាតជាមុនសិន ពោលគឺសម្អាតដល់រន្ធញើសទើបមានប្រសិទ្ធភាព ។ ធ្វើដូចម្តេចទើបអាចសម្អាតបានជ្រៅបែបនេះ? ចម្លើយគឺទាមទារឱ្យអ្នកស្ទីមមុខជាមុនសិន ដើម្បីឱ្យរន្ធញើសបើក រួចទើបលាងមុខជាក្រោយ ។ បន្ទាប់ពីលាងមុខស្អាតហើយ អ្នកគួរយកទឹកខ្មេះផ្លែប៉ោមលាបលើបរិវេណដែលមានមុនក្បាលខ្មៅទុកឱ្យស្ងួត រួចលាងទឹកចេញ បន្ទាប់មកកុំភ្លេចប្រើគ្រីមផ្តល់សំណើម ៕លក្ខិណា

វិធីកម្ចាត់ មុនក្បាលខ្មៅ