តម្លៃពិត iPhone 7/7 Plus នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ធូរថ្លៃប៉ុណ្ណឹងសោះ

តម្លៃពិត iPhone 7/7 Plus នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ធូរថ្លៃប៉ុណ្ណឹងសោះ

ដូចអ្វីដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថា ទីផ្សារ iPhone 7/7 Plus កំពុងវាយឡុកបេះដូងអតិថិជនយ៉ាងចាស់ដៃ មិនថាតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ឫទីផ្សារកម្ពុជានោះឡើយ។
យ៉ាងណាមុិញក្នុងថ្ងៃនេះគេហទំព័រយើងខ្ញុំសូមលើកយកតារាងតម្លៃត្រួសៗពីទូរស័ព្ទម៉ូឌែលទាំង
2 នៅក្នុងទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកមករៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តឱ្យបានដឹង។

iPhone 7/7 Plus តម្លៃបង់ផ្តាច់របស់ AT&T នៅសហរដ្ឋអាមេរិក:

.iPhone 7 (ទាំង 5 ពណ៌)

+ទំហំ 32GB តម្លៃ 649$ ជាតម្លៃបង់ផ្តាច់ (គ្មានទេពណ៌ Jet Black)

+ទំហំ 128GB តម្លៃ 749$ ជាតម្លៃបង់ផ្តាច់

+ទំហំ 256GB តម្លៃ 849$ ជាតម្លៃបង់ផ្តាច់

.iPhone 7 Plus (ទាំង 5 ពណ៌)

+ទំហំ 32GB តម្លៃ 769$ ជាតម្លៃបង់ផ្តាច់ (គ្មានទេពណ៌ Jet Black)

+ទំហំ 128GB តម្លៃ 869$ ជាតម្លៃបង់ផ្តាច់

+ទំហំ 256GB តម្លៃ 969$ ជាតម្លៃបង់ផ្តាច់

តម្លៃពិត iPhone 7/7 Plus នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ធូរថ្លៃប៉ុណ្ណឹងសោះ

---------------------------------------

ដោយ: កៅ រក្សា

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
តម្លៃពិត iPhone 7/7 Plus នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ធូរថ្លៃប៉ុណ្ណឹងសោះ

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
តម្លៃពិត iPhone 7/7 Plus នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ធូរថ្លៃប៉ុណ្ណឹងសោះ

ចុះថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 10:20 ព្រឹក

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ