ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!

6 Videos


វាជារឿងដែលមហាជនទន្ទឹមចង់ឃើញយ៉ាងខ្លាំង ព្រោះកន្លងមកមានលិចឮតែព័ត៌មានដែលតារាទាំងពីរនាក់នេះ មានទំនាក់ទំនងស្នេហា តែកម្រឃើញរូបភាពដែលពួកគេនៅជាមួយណាស់។

ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!

គួរបញ្ជាក់ផងដែថា បន្ទាប់ពីធ្លាយព័ត៌មានដែលលោក វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ (Weir Sukollawat) និងតារាស្រីប៉ុស្តិ៍លេខ ៣ បេឡា វ៉ានីតា (Bella Vanita) មានដំណើរកម្សាន្តទៅលេងសមុទ្រជាមួយគ្នា ដោយសារទិដ្ឋភាពរូបថតរបស់ពួកគេមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នា ធ្វើឱ្យលោក វៀរ មិនបានធ្វើការប្រកែកចំពោះការសង្ស័យ។

ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏មានការសំណូមពរពីមិត្តអ្នកគាំទ្រ ចង់ឃើញរូបថតដែលពួកគេនៅជាមួយគ្នា ជាពិសេសគឺទិដ្ឋភាពដែលពួកគេទៅកម្សាន្តនៅសមុទ្រ ដោយលោក វៀរ ក៏បានប្រាប់ថាប្រហែលជាត្រូវរង់ចាំ។

ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!

ប៉ុន្តែពេលនេះ ទោះជាមិនមែនជារូបថតដែលថតតែជាមួយ បេឡា តែម្នាក់ លោកក៏បានបង្ហោះរូបថតមួយសន្លឹកក្នុងអាយជីផ្ទាល់ខ្លួន ដែលថតរួមគ្នាជាមួយមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធរបស់ បេឡា និង រូបនាង។

ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!
បន្ទាប់ពីបង្ហោះរូបថតដោយបើកចំហពីទំនាក់ទំនង ឃើញថាមានមិត្តអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនមិនសូវជាគាំទ្រ ដោយបោះសម្តីថា ពួកគេមិនស័ក្តិសមគ្នាទេ តែក៏មានមិត្តអ្នកគាំទ្រជាច្រើនទៀត សរសេរថា គូស្នេហ៍ឃ្យូត គូស្នេហ៍គួរឱ្យស្រឡាញ់ រង់ចាំមើលមកជាយូរហើយ៕ ខេរី (ប្រភព៖ អឹមថៃ)

ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!

ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!ទីបំផុត វៀរ ស៊ូកូលឡាវ៉ាត់ ព្រមបង្ហោះរូបថតនៅជាមួយ បេឡា វ៉ានីតា ហើយ!