បុគ្គលិកហាត់ការងារ

Company

Meng Leng Eav Group

  

type

Private Limited Company

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

employees

50-100

Location

Phnom Penh

Level

Entry Level

Term

Full Time

Year of Exp.

Function

Sales

Hiring

5

Industry

Electronics/Electrical/Mechanical Equipment

Salary

<$200

Qualification

Associate's Degree

Sex

Male

Language

Khmer--
Good   

Age

18 ~ 25

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-10-2016

Closing Date

Sep-19-2016
  -ជំនួយការងារសំរាប់នាយកដ្ឋានទីផ្សារ និងលក់
-អនុវត្តន៏ការផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ទៅតាមគម្រោងនិមួយៗ
-ម៉ោងធ្វើការងារចាប់ពី ព្រឹកម៉ោង 7:30-12:00 និងល្ងាចម៉ោង 1:00-5:00
-ថ្ងៃធ្វើការចាប់ពី ច័ន្ទ-សៅរ៏

***អត្ថប្រយោជន៏:
-ទទួបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភ 100 ដុល្លារ ក្នុងមួយខែ
-ចាប់ផ្តើមរៀននូវការអនុវត្តន៏ផ្ទាល់ និងការងារថ្មីៗ
-ផ្តល់នូវលិខិតបញ្ជាក់ការងារបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់គម្រោង
-យល់ដឹងអំពីប្រព័ន្ធការងារច្បាស់លាស់
-ចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលផ្សេងរបស់ក្រុមហ៊ុន
-ទទួលបាននូវវិញ្ញាបនប័ត្របន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់វគ្គសិក្សានិមួយៗ
-មានឱកាសនឹងក្លាយជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន​

  -និស្សិតកំពុងសិក្សាចាប៉ពីឆ្នាំទី1ឡើងទៅ ផ្នែកទីផ្សារ
-សម្រាប់និស្សិតសិក្សាពេលយប់
-មិនត្រូវការបទពិសោធន៏
-មានការប្រាស័យទាក់ទងល្អ
-អត់ធ្មត់ការងារ
-ចេះបត់បែន​ និងយល់ពីកាលៈទេសៈ
-ចរិតលក្ខណៈសម្បត្តិល្អ

***និស្សិតដែលមានចំណាប់អារម្មណ៏សូមផ្ញើរប្រវត្តិរូបសង្ខេប និងភ្ជាប់មកជាមួយ នូវរូបថត រួចផ្ញើរមកកាន់សារអេឡិចត្រូនិច [email protected] ឬ ទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ 016​ 898 127 (ម៉ោងធ្វើការងារ) ។

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR Department

Phone

016898127

Email

[email protected]

Website

http://www.menglengeav.com

Address

#123A+121D, Mao Tsetung Blvd, Sagnkat Toul Svay Prey 1, Khan Chamkamorn, Phnom Penh.