ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

រូបភាព​ជា​ច្រើន​សន្លឹក ដែល​បាន​ថត​ក្នុង​រយៈ​ពេល ជាង​១៦​ឆ្នាំ​កន្លង​មក​នេះ បាន​ស្តែង​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ទិដ្ឋភាព​​​គួរ​ឲ្យ​ភ្ញាក់ផ្អើលដូច​ជា មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ស៊ូ​ទ្រាំ​ឈរ​តម្រង់​ជួរ ចរាចរណ៍​ស្ទះ​កក​កុញ និង​បញ្ហា​ផ្សេង​ទៀត នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន ដែល​មាន​ប្រជាជន​ច្រើន​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក ឃើញ​ហើយ​ពិត​ជា​លែង​ចង់​ទៅ​កំសាន្ត នៅ​ទី​នោះ​តែ​ម្តង។

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ជា​មួយ​នឹង​ចំនួន​ប្រជាជន ប្រមាណ​ជា ១,៣​ពាន់​លាន​នាក់ ទីក្រុង​ជា​ច្រើន​ក្នុង​ប្រទេស​ចិន នឹង​ត្រូវ​លុក​លុយ​ដោយ​ចំនួន​មនុស្ស​រាប់​លាន​នាក់ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ថ្ងៃ​បុណ្យ ឬ​ថ្ងៃ​សំខាន់​ណា​មួយ។ ចង់​ដឹង​យ៉ាង​ណា ទៅ​ទស្សនា​ទិដ្ឋភាព​នោះ​ទាំង​អស់​គ្នា៖

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

ទិដ្ឋភាព​ស្ទះ​កក​កុញរក​ដក​ដង្ហើម​មិន​បាន ឃើញ​ហើយ​លែង​ចង់​ទៅ​​ចិន​!

 

 

ចុុចអាន៖ ចិន​ផលិត​​បាន​សម្រេចរថយន្ត​ក្រុង​អាកាស​ បញ្ចៀសការ​កក​ស្ទះ​ចរាចរ

 

ប្រែសម្រួល ៖ សេង ឡុង
ប្រភព ៖ dailymail