ពីរកន្លឹករបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង បុរសប្លែកមុខ ពិតជា មិនមើល មិនបាន!

6 Videos


តាមរយៈរូបភាព២សន្លឹកនេះគឺពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកស្នេហាវិស័យសិល្បៈមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង ពីព្រោះគេកម្រឃើញ ឱក សុគន្ធកញ្ញា បង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុរសប្លែកមុខណាម្នាក់ខ្លាំងណាស់ រហូតដល់មានអ្នកគាំទ្ររបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា សំណូមពរឲ្យអ្នកបង្ហោះរូបភាពនេះ ដករូបនេះចេញទៀតផង ។

ពីរកន្លឹករបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង បុរសប្លែកមុខ  ពិតជា មិនមើល មិនបាន!

រូបភាព ឱក សុគន្ធកញ្ញា ដែលបានបង្ហាញខាងលើនេះគឺជារូបភាពដែលមិត្តភក្តិជាច្រើនបានធ្វើខួបកំណើតដល់នាងជាបន្តបន្ទាប់រួមជាមួយមិត្តភក្តិក្នុងនិងក្រៅសិល្បៈ ដោយសារតែការស្និទ្ធស្នាលរវាងនិងបុរសម្នាក់នេះបានធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ជាងការសរសើរ ប៉ុន្តែគេពុំបានដឹងថា បុរសម្នាក់នេះជានរណា ត្រូវជាអ្វី និង ឱក សុគន្ធកញ្ញា នោះទេ។ ហេតុអ្វីបានជានាងស្និទ្ធស្នាលខុសប្លែកពីមុនបែបនេះ ព្រោះកន្លងមក ឱក សុគន្ធកញ្ញា កម្រនិងស្និទ្ធស្នាលជាមួយបុរសប្លែកមុខណាម្នាក់ណាស់ ។ មានអ្នកខ្លះនិយាយថា បុរសម្នាក់នោះគឺជាបងប្អូនរបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ។ តែសម្រាប់អ្នកគាំទ្ររបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា វិញ ពួកគេមិនចង់ឃើញរូបភាពបែបនេះទេ ពួកគេថែមទាំងសំណូមពរឲ្យដករូបចេញ ។

ពីរកន្លឹករបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង បុរសប្លែកមុខ  ពិតជា មិនមើល មិនបាន!

នៅក្នុងខែ កញ្ញា នេះ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ទទួលបាននំខួបកំណើតយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មិត្តភក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួន ហើយនាងបានចំណាយពេលវេលាខួបកំណើតនេះយ៉ាងសប្បាយរីករាយ ទោះបីជានាងរវល់នៅក្នុងការងារយ៉ាងណាក្តី ក្រៅពីទទួលបានខំខួបកំណើតជាបន្តបន្ទាប់រួមទាំងកាដូអនុស្សាវរីយ៍ពីអ្នកគាំទ្រ នៅក្នុងខែនេះ ឱក សុគន្ធកញ្ញា ថែមទាំងទទួលបានសារជូនពរយ៉ាងច្រើនខុសពីខែផ្សេងៗ ។ ឱក សុគន្ធកញ្ញា នៅតែលេចធ្លោក្នុងស្រទាប់យុវវ័យ ៕ អាលីណា

ពីរកន្លឹករបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង បុរសប្លែកមុខ  ពិតជា មិនមើល មិនបាន!ពីរកន្លឹករបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង បុរសប្លែកមុខ  ពិតជា មិនមើល មិនបាន!ពីរកន្លឹករបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង បុរសប្លែកមុខ  ពិតជា មិនមើល មិនបាន!ពីរកន្លឹករបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង បុរសប្លែកមុខ  ពិតជា មិនមើល មិនបាន!ពីរកន្លឹករបស់ ឱក សុគន្ធកញ្ញា និង បុរសប្លែកមុខ  ពិតជា មិនមើល មិនបាន!