តារាប្រុសចិនក្នុងរឿង « Cruel Romance» ធ្វើអត្តឃាត ព្រោះតែ…

6 Videos


តារាសម្តែងចិនមួយដួងដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថា Kimi Qiao Renliang អាយុ ២៨ ឆ្នាំ ត្រូវបានគេរកឃើញថាស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះ ដោយការធ្វើអត្តឃាតខ្លួនឯង ។

តារាប្រុសចិនក្នុងរឿង « Cruel Romance» ធ្វើអត្តឃាត ព្រោះតែ…តារាប្រុសចិនក្នុងរឿង « Cruel Romance» ធ្វើអត្តឃាត ព្រោះតែ…

ព័ត៌មាននៃការស្លាប់របស់តារាសម្តែងរូបនេះត្រូវបានគេរកឃើញកាលពីថ្ងៃទី ១៦ ខែកញ្ញានេះ ហើយបើតាមពាក្យសម្តីអ្នកនាំពាក្យលោកបានឲ្យដឹងថា ការស្លាប់នេះគឺដោយសារតែភាពធ្លាក់ទឹកចិត្ត ធ្ងន់ធ្ងរ ដែលប្រហែលជាមកពីពាក្យចចាមអារ៉ាមជាច្រើនពីលោកកាលពីឆ្នាំមុន ។

តារាប្រុសចិនក្នុងរឿង « Cruel Romance» ធ្វើអត្តឃាត ព្រោះតែ…តារាប្រុសចិនក្នុងរឿង « Cruel Romance» ធ្វើអត្តឃាត ព្រោះតែ…

គេបានឲ្យដឹងទៀតថា លោក Qiao បានរងគ្រោះព្រោះជំងឺគេងមិនលក់អស់ពេលមួយឆ្នាំពេញ ដោយសារតែពាក្យចចាមអារ៉ាម ទាំងនោះ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យសុខភាពលោកចុះខ្សោយ ជាពិសេសធ្វើឲ្យលោកស្មុគស្មាញច្រើនក្នុង អារម្មណ៍ ។

តារាប្រុសចិនក្នុងរឿង « Cruel Romance» ធ្វើអត្តឃាត ព្រោះតែ…

តារាប្រុសចិនក្នុងរឿង « Cruel Romance» ធ្វើអត្តឃាត ព្រោះតែ…

ខាងក្រុមមន្ត្រីប៉ូលិសក៏បានប្រាប់ដែរថា ការស្លាប់នេះ គឺកើតឡើងដោយសារតែរបួសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ ចាក់ដោយដៃខ្លួនឯង គ្មានអំពើមនុស្សឃាតឡើយ៕ថាវរិទ្ធ ( ប្រភព ៖ ឡបលីផប )

តារាប្រុសចិនក្នុងរឿង « Cruel Romance» ធ្វើអត្តឃាត ព្រោះតែ…