បុគ្គលិកផ្នែកលក់ ចំនួន ០១ នាក់

Company

Desjoyaux Cambodia co.,ltd   

type

Private Limited Company

Industry

General Business Services

employees

10-50

Location

Phnom Penh

Level

Middle

Term

Full Time

Year of Exp.

2

Function

Sales

Hiring

Industry

General Business Services

Salary

Negotiable

Qualification

Sex

Unlimited

Language

Age

~

Location

Phnom Penh;

Publish Date

Sep-15-2016

Closing Date

Sep-29-2016
 
  • ឧស្សាហ៍ព្យាយាម ស្រលាញ់ការងារផ្នែកលក់ និង មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច ២ឆ្នាំ
• មានមធ្យោបាយផ្ទាល់ខ្លួន
• មានសមត្ថភាពចុះធ្វើការតាមការដ្នាន និង ទីខ្ពស់
• យល់ខ្លះៗ ផ្នែកការសាងសង់
• មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ អាចធ្វើការជាក្រុមបាន
• មិនមែនជាពិរុទ្ធជន រឹ ជនធ្លាប់ប្រើប្រាស់សារធាតុញាណ
• ប្រាក់ខែ និង ប្រាក់ឧបត្ថម្ភផ្សេងៗ យ៉ាងតិច ៣០០ដុល្លារក្នុងមួយខែ
• មានសមត្ថភាពធ្វើរបាយការណ៏ជូនថ្នាក់ដឺកនាំ

1. Please feel free to register with us to get a great job opportunity and achieve your dream

2. If you want to apply a job by one click with “Apply Now” button, please create a CV first and employers will review your CV online.

Click here to learn how to register and post a CV online!

Contact Person

HR

Phone

096 588 12 88 / 01644 77 57 / 071 3333 765

Email

[email protected]

Website

Address

No. 422, St. 2004, Sangkat Toeuk Thla, Khan Sen Sok, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia.