អាជ្ញាធរគយចិនស្ទាក់ចាប់ iPhone 7 គេចពន្ធរឹបអូសបានជាង 400 គ្រឿង

អាជ្ញាធរគយចិនស្ទាក់ចាប់ iPhone 7 គេចពន្ធរឹបអូសបានជាង 400 គ្រឿង

មន្រ្តីគយនៅទីក្រុង Shenzhen ស្ថិតនៅទល់ព្រំដែនហុងកុងបានរារាំងស្ទាក់ចាប់ iPhone 7 គេចពន្ធប៉ុន្មានជាង 400 គ្រឿង។ បើយោងតាម Global Times បានរាយការណ៍ថារយៈពេល 30 នាទី អាជ្ញាធរគយនៅទីក្រុង Shenzhen ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស 7 នាក់ បន្ទាប់ពីពួកគេបានយក iPhone រុំពាត់ជំវិញខ្លួន និងជើងបំរុងឆ្លងដែនខុសច្បាប់។

Iអាជ្ញាធរគយចិនស្ទាក់ចាប់ iPhone 7 គេចពន្ធរឹបអូសបានជាង 400 គ្រឿង

អាជ្ញាធរគយចិនស្ទាក់ចាប់ iPhone 7 គេចពន្ធរឹបអូសបានជាង 400 គ្រឿង

Iអាជ្ញាធរគយចិនស្ទាក់ចាប់ iPhone 7 គេចពន្ធរឹបអូសបានជាង 400 គ្រឿង

---------------------------------------

ដោយ: ខន សុខឡាយ

->->បើមានចម្ងល់ផ្សេងៗទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់
ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS សូមចុច Join ទៅក្នុង Group
iOSPlus
អាជ្ញាធរគយចិនស្ទាក់ចាប់ iPhone 7 គេចពន្ធរឹបអូសបានជាង 400 គ្រឿង

->->តាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជារៀងរាល់ថ្ងៃ តាមរយៈទំព័រ Facebook

Sovann2.com
អាជ្ញាធរគយចិនស្ទាក់ចាប់ iPhone 7 គេចពន្ធរឹបអូសបានជាង 400 គ្រឿង

ចុះថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2016 ម៉ោង 7:30 ល្ងាច

Sovann2

ព័ត៌មានទូរស័ព្ទអាប់ដេតជារៀងរាល់ថ្ងៃ